Startside

Historie

Oppgaver

Daglig drift

Fritid/Galleri

 

 

 

 VELKOMMEN OM BORD PÅ M/S "POLARFRONT"

 

MISJE REDERI                                          Met.no

Polarfront ved Nykirkekaien i Bergen under 50-års jubileet september 2006.

         I maxsvær på stasjonen

I vår moderne tid er praten omkring været og menneske skapte klimaendringer et dagligdags tema mellom mannen i gata og blant verdens ledere. Det dreier seg om vår planet og menneskets eksistens.
"Polarfront" er for tiden verdens eneste værskip som ligger i en fast posisjon og foretar daglige observasjoner av forskjellig art som vi skal komme nærmere inn på i de følgende sider. Vi er stolte over å være mannskap på det eneste værskipet som er i fast drift, og føler at vi gjør et viktig arbeid med innhenting av forskjellige data for analyser. Fartøyet har sin faste posisjon ved stasjon "MIKE" i Norskehavet på N66°00' E002°00'.
Skipet ligger 28 døgn i sjøen under alle værforhold, og livet om bord preges av faste vakter og rutiner. En ville tro at et slikt rutinepreget liv blir kjedelig i lengden, men som vi skal få se, så er der nok tid til dyrking av særinteresser og hobbyer ved siden av arbeidet som skal utføres. Når høst og vinterstormene setter inn kan det nok tære på den enkeltes tålmodighet når fartøyet stamper og slingrer i uke etter uke. I et slikt miljø blir det skapt en galgenhumor i den daglige dialogen som utenforstående nok ville ha sperret øynene opp over. For oss her ute er den helt nødvendig for å kunne riste frustrasjoner av og og for den psykiske helsen. Det kan være harde dager på stasjon "MIKE".

Så velkommen om bord til en tur med "Polarfront" og bær over med oss om den ikke helt svarte til forventningene!